ఎలా కొనుగోలు చేయాలి - ఏంజెలీనా వీనస్ ఉపకరణాలు

ఎలా కొనాలి

1 在 首頁 點選 如何 購買

2 例如 想買 男 錶 點選 你 要 的 如 項 就 加入 購物 車 或 現在 購買

3 如此 項 產品 是 你 想要 的

4 開始 填料 (例如) 再按 右下角 紅色 sh షిప్పింగ్‌ను కొనసాగించండి

 

5 ఉచిత షిప్పింగ్ 此項 產品 就可 免 運費 在 右下角 payment చెల్లింపును కొనసాగించండి

 

6 請 匯款 至 以下 帳號 點 పూర్తి ఆర్డర్

 

7 請將 匯款單 肇禍 銀行 轉帳 請 傳單 INE 至 LINE ID 0930124395

    每 樣 產品 不同 請 查 你 有 解說 解說, 謝謝 你 購買 ఏంజెలీనా వీనస్ జ్యువర్లీ 

 

ఇప్పుడే కొను